نویسنده = ������������ ����������
تعداد مقالات: 2
1. میزان شیوع بیماری کریپتوسپوریدیوزیس در سگ های ارجاعی به بیمارستان های دامپزشکی استان البرز

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 بهمن 1399

حسین مهدوی فکجور؛ سهراب رسولی؛ امید محمدپور؛ اسماعیل مینائی


2. بررسی تنوع گونه ای و تغییرات فصلی کنه های سخت اسب های شهرستان مراغه

دوره 7، شماره 1، بهار و تابستان 1395، صفحه 1-10

سهراب رسولی؛ محمد صدقیان؛ فرشاد مظاهری چورس؛ حامد رضایی