نویسنده = مهران فرهودی مقدم
تعداد مقالات: 6
1. گزارش بالینی تاثیر تجویز داروهای GnRH , PGF2α و Oxytocin بر تعداد اسپرم و حجم منی یک قلاده سگ مبتلا به الیگواسپرمی

دوره 7، شماره 1، بهار و تابستان 1395، صفحه 47-52

نوید امینی؛ اورنگ عطایی عمارلویی؛ مهران فرهودی مقدم؛ سینا غزنوی


2. بررسی تاثیر سیدر پس از تلقیح بر باروری گاوهای واکل پر تولید

دوره 2، شماره 2، بهار و تابستان 1390، صفحه 88-95

مجید خدایاری کمسرخ؛ اورنگ عطایی عمارلویی؛ مهران فرهودی مقدم؛ بهرام سلاسل


3. بررسی تاثیر ورم پستان بالینی بر عملکرد تولید مثلی گاوهای شیری هلشتاین

دوره 2، شماره 2، بهار و تابستان 1390، صفحه 104-115

محمد شمس؛ مهران فرهودی مقدم؛ داوود ناصری؛ غلامرضا بابایی؛ اورنگ عطایی عمارلویی؛ امیر پورعلی


4. گزارش مسمومیت ناشی از قارچ تریکوتسیوم در یک گاوداری در منطقه شهریار

دوره 1، شماره 2، بهار و تابستان 1389، صفحه 141-144

فرزانه تاجدینی؛ مهران فرهودی مقدم؛ بنفشه غلامحسینی


5. بررسی ارتباط عیار سرمی پروژسترون و استروژن با یافته های سونوگرافیک کیست های تخمدانی گاو شیری

دوره 1، شماره 1، پاییز و زمستان 1388، صفحه 29-37

آریا بدیعی؛ اورنگ عطایی عمارلویی؛ مهران فرهودی مقدم؛ سعید نظری؛ علیرضا باهنر


6. بررسی ارتباط سرب موجود در شیر با سرب موجود در آب شرب گاوداریهای اطراف تهران

دوره 1، شماره 1، پاییز و زمستان 1388، صفحه 49-56

بهراد رادمهر؛ مهرداد نعمت پرور؛ مهران فرهودی مقدم؛ مهرداد خوش نویس