نویسنده = ������������ ����������
تعداد مقالات: 1
1. مطالعه بیومتریک ناحیه تنه اسب عرب اصیل ایرانی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 بهمن 1399

فهیمه پورجعفری؛ بهادر شجاعی؛ حمید شریفی