نویسنده = ������������ ����������
تعداد مقالات: 1
1. کنترل بیماری های کرمی در اسب: دیدگاه‎های تازه ( سخنرانی کلیدی 3rd ICAM – بخش اول)

دوره 10، شماره 1، بهار و تابستان 1398، صفحه 107-122

کامران شریفی؛ رامین مرادی