نویسنده = �������������� ��������
تعداد مقالات: 2
1. نکات به ظاهر کم اهمیت در بیهوشی دامپزشکی

دوره 10، شماره 2، پاییز و زمستان 1398، صفحه 1-2

محمد ابرکار


2. ارائه سه مورد بالینی با هدف مروری بر بیماری های حدقه چشم در حیوانات کوچک

دوره 10، شماره 2، پاییز و زمستان 1398، صفحه 3-4

محمد ابرکار