نویسنده = ���������������� ��������
تعداد مقالات: 1
1. بررسی عیار آنتی بادی ویروس بیماری نیوکاسل در ماکیان بومی استانهای شمالی ایران

دوره 10، شماره 1، بهار و تابستان 1398، صفحه 19-29

عباس عالمیان؛ سید علی پوربخش؛ عبدالحمید شوشتری؛ هادی کیوانفر