نویسنده = علی رضا قدردان مشهدی
تعداد مقالات: 1
1. اهمیت انسدادهای اختناقی روده بزرگ در کولیک اسب

دوره 8، شماره 1، بهار و تابستان 1396، صفحه 20-30

علی رضا قدردان مشهدی