مجله "پژوهش های بــــالینی دامپزشکی" با هدف گسترش و نشر فعالیتهای پژوهشی در زمینه های مختلف علوم بالینی دامپزشکی و رشته های وابسته که کاربرد علمی و عملی در دامپزشکی و پزشکی داشته باشند منتشر می گردد. زبان نشر مجله فارسی بوده و به صورت دو فصلنامه ، در هر سال طی 2 شمـــــاره توسط دانشکده دامپزشکی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج چاپ و منتشر می گردد.

مجله پژوهش های بالینی دامپزشکی به استناد مجوز 87/155458 کمیسیون بررسی و تایید مجلات علمی دانشگاه آزاد اسلامی دارای رتبه علمی-پژوهشی می باشد.

استفاده از مقالات منتشر شده در این مجله با ذکر مأخذ بلامانع می باشد.

 

نشریه پژوهش های بالینی دامپزشکی در پایگاه اطلاعات علمی جهاد دانشگاهی (SID) نمایه‌سازی می‌شود.

 

 نشریه پژوهش های بالینی دامپزشکی در گوگل اسکولار (Google Scholar)نمایه‌سازی می‌شود.

 

شماره جاری: دوره 10، شماره 2، پاییز و زمستان 1398 (مجموعه مقالات کلیدی سومین کنگره طب حیوانات همراه ( بخش دوم)) 

14. دیابت ملیتوس در حیوانات

صفحه 31-32

سید حامد شیرازی بهشتی ها


16. ســل در آبزیان

صفحه 39-39

آلاء عنایتی


21. اولتراسونوگرافی چشم

صفحه 52-52

فرخ رضا کبیر