پژوهش های بالینی دامپزشکی (JVCR) - پرسش‌های متداول