دوره و شماره: دوره 9، شماره 1، بهار و تابستان 1397 
1. ارزیابی فارمی واکسن زنده متاپنوموویروس پرندگان در مزرعه جوجه گوشتی

صفحه 5-13

پیام حقیقی خوشخو؛ حسین حسینی؛ گیتا اکبری آزاد؛ امیر بخشی


5. بررسی بروز بیماری درماتیت کف پا در جوجه‌های گوشتی در شهرکرد

صفحه 41-49

کریم الله بخشی؛ عزت الله فتحی هفشجانی؛ مجید غلامی اهنگران


7. بررسی خاصیت ایمنی‌زایی آنتی ژن های انگل پاراآسکاریس اکوئوروم با استفاده از روش کانترایمنوالکتروفورز

صفحه 63-70

فاطمه فروهی؛ هادی زمانی؛ سجاد یزدان ستاد؛ رضا نجف پور؛ الهه شمس؛ حسین وزینی