دوره و شماره: دوره 4، شماره 4، پاییز و زمستان 1392 
3. مقایسه سرم خون و مایع فولیکولی از نظرغلظت گلوکز، اوره و کلسترول در گاو دورگ خوزستان

صفحه 249-252

کمال حسن پور؛ محمد تقی بیگی نصیری؛ منصور خضری؛ مرتضی اصغری مقدم؛ امیر کرمزاده؛ محسن امرایی


5. بررسی سرولوژی توکسوپلاسموزیس در گوسفندان کشتاری شهرستان ایلام در سال 139

صفحه 263-268

علی محمد بهرامی؛ مهدی جعفریان؛ حشمت اله علی رحمی؛ محمد محمدی؛ صادق چراغ افروز؛ لیلی هواسی؛ مینو شاددل


7. گزارش درمانگاهی اصلاح پارگی درجه یک تاندون آشیل در یک قلاده سگ

صفحه 281-285

حمیدرضا فتاحیان؛ حمید محی الدین؛ روزبه مریدپور؛ علیرضا حسین زاده؛ فرشته خمجانی فراهانی؛ فاطمه سعدی نام