دوره و شماره: دوره 2، شماره 2، بهار و تابستان 1390 
1. تعیین میزان شیوع BVDدر جنین های سقط شده گاوداری های استان تهران به روش واکنش زنجیره پلیمراز

صفحه 68-73

آریا بدیعی؛ فرهاد موسی خانی؛ علی ذوالفقاری؛ محسن ظفری؛ محمد ملکان


3. بررسی تاثیر سیدر پس از تلقیح بر باروری گاوهای واکل پر تولید

صفحه 88-95

مجید خدایاری کمسرخ؛ اورنگ عطایی عمارلویی؛ مهران فرهودی مقدم؛ بهرام سلاسل


5. بررسی تاثیر ورم پستان بالینی بر عملکرد تولید مثلی گاوهای شیری هلشتاین

صفحه 104-115

محمد شمس؛ مهران فرهودی مقدم؛ داوود ناصری؛ غلامرضا بابایی؛ اورنگ عطایی عمارلویی؛ امیر پورعلی


7. گزارش یک مورد بروز ناهنجاری کوتاهی فک پایین همراه با شکاف کامل کام و انباشت سرومن در گوش یک رأس گوساله هلشتاین

صفحه 124-129

تقی تقی پور بازرگانی؛ رضا یوسفی؛ فرهنگ ساسانی؛ احسان صناعی؛ فرهاد موسی خانی؛ غلامحسین فغانی زاده


8. گزارش بالینی اولین مورد بیماری مشمشه در ببر سیبری )Panthera tigris altaica(

صفحه 130-134

علی تقی پور؛ شمس الملوک خواجه نصیر؛ سید محمود قاضی مرعشی؛ سیامک مسعودی زنجانی؛ هومن ملوک پور