دوره و شماره: دوره 1، شماره 2، بهار و تابستان 1389 
1. مطالعه گذشته نگر میزان موفقیت آرتروپلاستی مفصل لگنی- رانی در سگ

صفحه 81-87

حمیدرضا فتاحیان؛ فرخ رضا کبیر؛ حسام الدین اکبرین؛ محمد نصراله زاده ماسوله؛ نیما وزیر؛ بیتا وزیر


2. اثر دوز بیشینه و کمینه آتروپین بر مولفه Fractional Shortening در اکوکاردیوگرافی خرگوش

صفحه 89-94

محمد نصراله زاده ماسوله؛ امید رضا سمیعی املشی؛ مسعود سلک غفاری؛ محمدرضا پریانی


8. گزارش مسمومیت ناشی از قارچ تریکوتسیوم در یک گاوداری در منطقه شهریار

صفحه 141-144

فرزانه تاجدینی؛ مهران فرهودی مقدم؛ بنفشه غلامحسینی