نمایه نویسندگان

ا

 • ابرکار، سهیل درمانهای اولیه در تروما و موارد اورژانس چشم حیوانات خانگی [دوره 8، شماره 1، 1396، صفحه 1-1]

ت

 • تقی پور، علی مروری بر بیماری های مهم در خزندگان [دوره 8، شماره 1، 1396، صفحه 2-2]
 • توکلی، آذین پدیده باز جذب دندانی در گربه ها: تشخیص و درمان [دوره 8، شماره 1، 1396، صفحه 3-3]

ح

 • حتم خانی، علی رهیافت بالینی به تومورها در دامپزشکی [دوره 8، شماره 1، 1396، صفحه 4-4]

ز

 • زارعی، سیامک مروری برروش تثبیت خارجی اسکلتی در جراحی دامهای کوچک [دوره 8، شماره 1، 1396، صفحه 5-5]

س

 • سرداری، کامران معاینه بالینی اندامهای حرکتی در اسب های پرشی جهت ارزیابی سطح عملکرد ورزشی [دوره 8، شماره 1، 1396، صفحه 5-5]
 • سلک غفاری، مسعود اصول تشخیص و درمان یوئیت راجعه در اسب [دوره 8، شماره 1، 1396، صفحه 6-6]
 • سلک غفاری، مسعود اصول تشخیص و درمان بیماریهای قرنیه درگربه [دوره 8، شماره 1، 1396، صفحه 6-6]

ف

ق

 • قاسمی، سمانه آسیب لیگامان معلقه (Suspensory ligament) در اندام‏های حرکتی اسب‏های ورزشی [دوره 8، شماره 1، 1396، صفحه 1-10]
 • قاسم زاده نوا، حمید مروری بر علل ناباروری در سگ ماده دارای سیکل های فحلی منظم یا نامنظم [دوره 8، شماره 1، 1396، صفحه 7-7]
 • قدردان مشهدی، علی رضا اهمیت انسدادهای اختناقی روده بزرگ در کولیک اسب [دوره 8، شماره 1، 1396، صفحه 20-30]

ک

 • کوهی، محمد کاظم چشم‌انداز کنونی و آینده فناوری‌نانو در دامپروری و دامپزشکی [دوره 8، شماره 1، 1396، صفحه 30-40]

گ

 • گاور، جرزی IMPORTANCE OF ORAL HEALTH [دوره 8، شماره 1، 1396، صفحه 40-50]
 • گاور، جرزی MARKETING VETERINARY DENTISTRY [دوره 8، شماره 1، 1396، صفحه 50-60]

م

 • مدنی، احمد مروری بر پیشگیری بهداشتی و کنترل کلامیدیوز در پرندگان زینتی [دوره 8، شماره 1، 1396، صفحه 60-70]
 • مرادی، امید بررسی اقدامات درمانی صورت پذیرفته بر روی 29 بیمار ارجاع شده به دلیل شکستگی یا دررفتگی مهره به بیمارستان دامپزشکی [دوره 8، شماره 1، 1396، صفحه 70-80]
 • مشهدی رفیعی، سیامک نوروهورمونها و بیومارکرهای قلبی [دوره 8، شماره 1، 1396، صفحه 80-90]
 • مصوری، نادر لزوم استفاده از تکنیک های مختلف تشخیصی مشمشه در برنامه کنترل و ریشه کنی بیماری در ایران [دوره 8، شماره 1، 1396، صفحه 90-100]
 • مقیسه، اصغر چالش های مدیریت تولیدمثل سگ ماده [دوره 8، شماره 1، 1396، صفحه 100-110]
 • ملازم، محمد تله رادیولوژی،مزایا،معایب و چشم انداز های آینده در دامپزشکی ایران [دوره 8، شماره 1، 1396، صفحه 110-120]

و

 • وصال، ناصر خطای انسانی در بیهوشی دامپزشکی [دوره 8، شماره 1، 1396، صفحه 120-130]