عفونت های ویروسی رایج در طب پرندگان خانگی و وحشی در ایران (دوازده سال تجربه بالینی و آزمایشگاهی)

نوع مقاله : علمی پژوهشی

نویسنده

گروه بهداشت و تغذیه دام و طیور، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه تهران

چکیده

تجربه بیش از یک دهه طبابت در زمینه پرندگان تأیید نموده است که مهمترین بیماریهای این دسته از حیوانات ناشی از سوء مدیریت و عدم تأمین شرایط زیستی مناسب در اسارت بوده است. بیماریهای عفونی هم معمولاً بصورت ثانویه و متعاقب عوارض مدیریتی و تغذیه­ای منجر به تضعیف سیستم ایمنی بروز می­نمایند. در این میان عفونتهای ویروسی مستثنی بوده و باعث بیماری های فراگیر و حتی منجر به تلفات هم بصورت تک­گیر در پرندگان خانگی و هم بصورت فراگیر در جمعیت های نگهداری شده در مراکز تولید و نگهداری شده­اند. در این مقاله تلاش شده است تا یافته­های بالینی و آزمایشگاهی مربوط به این عفونتهای ویروسی ارائه گردد. 

عنوان مقاله [English]

Common viral infections in domestic and wild bird medicine in Iran (12 years of clinical and laboratory experience)

نویسنده [English]

  • seyed ahmad madani
دوره 10، شماره 2
پاییز و زمستان 1398
صفحه 51-53
  • تاریخ دریافت: 24 تیر 1398
  • تاریخ بازنگری: 24 مرداد 1398
  • تاریخ پذیرش: 24 شهریور 1398