مروری بر کلامیدیوز در پرندگان و انسان

نوع مقاله : علمی پژوهشی

نویسنده

دستیار تخصصی بهداشت و بیماری های پرندگان، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه تهران

چکیده

کلامیدیوز، بیماری مشترک بین انسان و پرندگان می باشد، که توسط کلامیدیا پسیتاسی، باکتری گرم منفی داخل سلولی اجباری از خانواده کلامیدیاسه ایجاد می شود. این عامل می تواند در انسان عفونتی بدون علائم یا دارای علائم از جمله پنومونی شدید به همراه دیگر مشکلات جدی سلامتی ایجاد کند.کلامیدیا پسیتاسی خود بر اساس پروتئین غشای خارجیA   (ompA)به 10 ژنوتیپ A  تا G و E/B ، M56  و  WC تقسیم می شد، که اخیراً براساس تحقیقات جدید، دو ژنوتیپ J و I نیز به آنها افزوده شده است. ژنوتیپ هایA  تا G و E/B  به طور طبیعی پرندگان را آلوده می کنند. تمام ژنوتیپ ها از این نظر که به انسان قابل انتقال هستند دارای اهمیت می باشند و می توانند انسان را به طور مستقیم یا غیر مستقیم آلوده کنند. از دلایل اهمیت این بیماری، اول قابل انتقال بودن آن به انسان و دیگری ضررهای اقتصادی است که به صاحبان پرندگان وارد می کند.

عنوان مقاله [English]

A review of Chlamydia in birds and humans

نویسنده [English]

  • mina abasi
دوره 10، شماره 2
پاییز و زمستان 1398
صفحه 33-38
  • تاریخ دریافت: 22 تیر 1398
  • تاریخ بازنگری: 22 مرداد 1398
  • تاریخ پذیرش: 22 شهریور 1398