نکات به ظاهر کم اهمیت در بیهوشی دامپزشکی

نوع مقاله : علمی پژوهشی

نویسنده

جراحی، گروه علوم درمانگاهی، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحدکرج

چکیده

بی توجهی  به برخی "نکات به ظاهر کم اهمیت" در بیهوشی، که در فرهنگی محاوره ای "جزئیات" خوانده می شوند می تواند منجر به بروز رخدادهای ناگوار شود. عموماً آنچه می تواند از بروز اشتباهات در یک فرآیند بیهوشی پیشگیری کند ، توجه دقیق و اشراف مسئول بیهوشی بر روند انجام امور و مراقبت کامل در جهت رصد علائم حیاتی است. انجام چنین مراقبتی نیازمند داشتن شخصیت دقیق و مسئولیت پذیر است که در ساعات کار، زمان و توان خود را وقف  نظارت و پیگیری امور بیهوشی نماید. در فرهنگ عمومی جامعه ما، اوصافی که  گهگاه در میان پرسنل اتاق عمل در خصوص یک فرد مسئولیت پذیر در زمینه بیهوشی (البته به شکلی گلایه آمیز)  بکار می رود عبارتند از خرده گیر ،  "جز نگر"، "وسواسی" و نهایتاً "سخت گیر" که این آخری برچسبی پاک نشدنی است.  

عنوان مقاله [English]

Apparently insignificant points in veterinary anesthesia

نویسنده [English]

  • mohammad abarkar
دوره 10، شماره 2
پاییز و زمستان 1398
صفحه 1-2
  • تاریخ دریافت: 20 تیر 1398
  • تاریخ بازنگری: 20 مرداد 1398
  • تاریخ پذیرش: 20 شهریور 1398