مفالات کلیدی نخستین کنگره ملی طب حیوانات همراه

نوع مقاله: علمی پژوهشی


عنوان مقاله [English]

1st congress of Iranian Companion Animal Medicine ( keynote speaker presentation)