کلیدواژه‌ها = افدرا ماژور
تعداد مقالات: 2
2. اثرات ناباروری عصاره آبی گیاه افدرا ماژور ()Ephedra major بر پارامترهای بافت شناختی رحم موشهای ماده بالغ B

دوره 5، شماره 1، بهار و تابستان 1393، صفحه 1-7

مهسا قوسی؛ پروین تراب زاده؛ منیره موحدی