کلیدواژه‌ها = ورم پستان تحت بالینی
تعداد مقالات: 4
1. فراوانی و سبب شناسی ورم پستان تحت بالینی در میش های قزل منطقه نقده در آذربایجان غربی

دوره 3، شماره 4، پاییز و زمستان 1391، صفحه 249-258

عبداله عراقی سوره؛ احسان هادوی؛ کیوان عبدی


2. تعیین ارزش تشخیصی لاکتات دهیدروژناز و آلکالین فسفاتاز شیر در گاوهای مبتلا به ورم پستان تحت بالینی

دوره 3، شماره 4، پاییز و زمستان 1391، صفحه 235-247

عباس کلانتری؛ شهاب الدین صافی؛ عباس رحیمی فروشانی


3. تعیین شاخص استرس اکسیداتیو در گاوهای شیری مبتلا به ورم پستان تحت بالینی

دوره 3، شماره 1، بهار و تابستان 1391، صفحه 11-16

ام البنین قاسمیان کریک؛ شهاب الدین صافی


4. تعیین ارزش تشـخیصی پروتئـین های فاز حاد مثبـت و منفی شیر به عـنوان بیومارکـرهای جدید در تشخـیص ورم پـستان تـحت بالینی گـاو

دوره 2، شماره 2، بهار و تابستان 1390، صفحه 47-87

سید حامد شیرازی بهشتی ها؛ وحید ربانی؛ شهاب الدین صافی؛ محمود بلورچی؛ مهرداد عامری