کلیدواژه‌ها = مالون دی آلدئید
تعداد مقالات: 2
2. تعیین شاخص استرس اکسیداتیو در گاوهای شیری مبتلا به ورم پستان تحت بالینی

دوره 3، شماره 1، بهار و تابستان 1391، صفحه 11-16

ام البنین قاسمیان کریک؛ شهاب الدین صافی