کلیدواژه‌ها = کریپتوسپوریدیوم
تعداد مقالات: 2
1. بررسی میزان آلودگی به کریپتوسپوریدیوم در گوسفندان شهرستان ساوه

دوره 9، شماره 1، بهار و تابستان 1397، صفحه 31-39

محمد حسن ربیعی؛ علیرضا شقایق؛ سید شاپوررضا شجاعی


2. بررسی میزان شیوع کریپتوسپوریدیوزیس در تک سمی های روستاهای مرزی شهرستان ارومیه

دوره 3، شماره 1، بهار و تابستان 1391، صفحه 41-49

سهراب رسولی؛ امین خدادادی؛ محمد صادقیانی؛ علیرضا مراد پور؛ رضا سلمان زاده