کلیدواژه‌ها = سراب
تعداد مقالات: 1
1. بررسی آلودگی سرمی دیروفیلاریا ایمیتیس در سگ های شهرستان سراب

دوره 3، شماره 2، بهار و تابستان 1391، صفحه 109-116

مجید خانمحمدی