کلیدواژه‌ها = ملتحمه
تعداد مقالات: 2
1. سیمای قارچی فلورمیکروبی سطح چشم سالم در اسب کرد

دوره 9، شماره 2، پاییز و زمستان 1397، صفحه 95-104

عبداله عراقی سوره؛ صابر ممقانی


2. فلور قارچی کیسه ملتحمه گوسفندان سالم نژاد قزل در شهرستان ارومیه

دوره 3، شماره 2، بهار و تابستان 1391، صفحه 94-101

عبداله نراقی سوره؛ وحید حسن پور