نویسنده = نادیا طایفی نصر آبادی
تعداد مقالات: 1
1. بررسی اثر داروی پرازی کوانتل فورت بر کاهش میزان EPG مدفوع در سگ

دوره 3، شماره 4، پاییز و زمستان 1391، صفحه 259-264

نادیا طایفی نصر آبادی؛ نیما بختیاری؛ عباس بایگان