نویسنده = شاهین نجات
تعداد مقالات: 2
2. ارزیابی سونو گرافی یافته های طبیعی غده تیروئید در بز

دوره 3، شماره 3، پاییز و زمستان 1391، صفحه 165-171

مهرداد یادگاری؛ پیروز بابا میری؛ شاهین نجات؛ محمد رضا افشار زاده