نویسنده = عباس وشکینی
تعداد مقالات: 2
1. ارزیابی حجم غده تیروئید کره اسب‌ها با استفاده از اولتراسونوگرافی

دوره 9، شماره 2، پاییز و زمستان 1397، صفحه 87-94

سیامک علیزاده؛ عباس وشکینی؛ کاوه عظیم زاده


2. ارزیابی رادیوگرافیک همدهانی تجربی سرپستانک در گاو شیری

دوره 1، شماره 1، پاییز و زمستان 1388، صفحه 57-63

مصطفی دارستانی فراهانی؛ عباس وشکینی؛ سید مهدی قمصری