نویسنده = کاوه عظیم زاده
تعداد مقالات: 2
1. ارزیابی حجم غده تیروئید کره اسب‌ها با استفاده از اولتراسونوگرافی

دوره 9، شماره 2، پاییز و زمستان 1397، صفحه 87-94

سیامک علیزاده؛ عباس وشکینی؛ کاوه عظیم زاده