نویسنده = ناصر وصال
تعداد مقالات: 3
1. ملاحظات بیهوشی در سزارین سگ و گربه

دوره 10، شماره 2، پاییز و زمستان 1398، صفحه 79-83

ناصر وصال


2. کاربرد داروهای NSAID در تسکین درد بعد از جراحی در سگ و گربه، بله یا خیر؟

دوره 10، شماره 2، پاییز و زمستان 1398، صفحه 85-90

ناصر وصال


3. خطای انسانی در بیهوشی دامپزشکی

دوره 8، شماره 1، بهار و تابستان 1396، صفحه 120-130

ناصر وصال